• KDV2
  • BSO
  • BSO2
  • KDV
  • PSG

Welkom bij Stichting Kindcentrum NunspeetHome

In onze locaties Villa Lavendel, Villa KrisKras, Villa Groen en Villa Sterrenwacht worden kinderen opgevangen van 0 tot ca. 13 jaar. In verschillende leeftijdsgroepen verblijven zij in het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en de peuterspeelgroepen. De kinderen ontwikkelen zich in eigen tempo onder deskundige leiding. Het is leuk en vertrouwd in onze centra. We doen er alles aan om een huiselijke sfeer te creëren en organiseren regelmatig allerlei activiteiten.

Recent Nieuws

Sinterklaasfeest KDV en PSG

Op woensdag 23 november is de Sint met zijn Pieten op bezoek geweest bij de kinderen van het kinderdagverblijf en de peuterspeelgroepen. Aan de kinderen van De Klimop was de eer om de Sint als eerste te verrassen met hun zingen en de tekeningen die ze hadden gemaakt. Natuurlijk hadden de Pieten ook cadeautjes meegenomen. Maar waar hadden ze die nou toch gelaten? Er werd overal gezocht, achter de gordijnen, in de kruiptunnel en ook onder het vloerkleed, maar ze hingen bovenaan in het klimrek. Uitgerekend de bange Piet zou ze wel ‘even’ pakken en die kwam toen vast te zitten in het klimrek… Met de hulp van de regelpiet en wat kinderen is het toch nog goed gekomen en kon Sint met al zijn Pieten door naar de kinderen van Villa Groen. De kinderen waren blij met de muziekinstrumenten die ze hebben gekregen voor in de groep, zo kunnen ze bij elk volgend feestje op De Klimop mooie muziek maken.

Sinterklaasfeest De Klimop

Door de ramen van Villa Groen zagen de kinderen van de Rupsen, de Krekels en de Sprinkhanen de Sint al aankomen. Er werd volop gezongen voor de goedheiligman en Lilas en Niek wilden wel even bij de jarige op schoot zitten. De Pieten kennen heel veel liedjes en zongen mee met ´klein rood autootje´, ´helicopter´ en ´visje visje´. Er was een heel groot cadeau om uit te pakken en daar zat een keukentje in voor in de groepsruimte. Ook de kinderen van de plusgroep kwamen even om het hoekje kijken toen ze zoveel gezelligheid hoorden. Met ´Dag Sinterklaasje´ ging Sint de deur uit om naar Villa Lavendel af te reizen.

Sinterklaasfeest Groen

Vol verwachting zaten de kinderen van de Bloementuin en de Bijentuin te wachten op de Sint en zijn gevolg. Wat een gezelligheid met zovelen samen in een hele grote kring om de Sint heen. Er werd ademloos gekeken en geluisterd naar het poppenkastspel door de kinderen én de Pieten. Natuurlijk was er ook tijd voor zingen en dansen met de Pieten samen. En natuurlijk: cadeautjes! Voor elke groep hebben de Pieten een mooi cadeau meegenomen dat een plekje krijgt in de groepsruimtes.

Sinterklaasfeest Lavendel

Als laatste bezocht de Sint de kinderen van Villa KrisKras, maar daar was meteen al een probleempje bij binnenkomst! De stoel van Sinterklaas was zoek. Anja heeft overal gezocht en uiteindelijk bleek onze klusjesman Henk de stoel nét overgeverfd te hebben. Daar kon de Sint natuurlijk niet op zitten… Maar daar wisten de Kangoeroes wel raad mee, ze bouwden een nieuwe stoel voor de Sint met de grote blokken. Kussentje erop en klaar! Sint werd verwend met tekeningen en heel veel handjes van de kinderen. Op zijn beurt had Sinterklaas cadeautjes meegenomen voor de kinderen en ook voor voorleesoma Zwaantje en vrijwilliger Vivianne.

Sinterklaasfeest KrisKras

Dank u Sinterklaasje!

Uitbreiding van peuterspeelgroepen

Vanaf 1 november 2015 biedt SKN in iedere KDV locatie in Nunspeet de mogelijkheid om kinderen voor een peuterspeelgroep aan te melden. Deze peuterspeelgroepen zijn voor kinderen van 2 jaar tot 4 jaar, in schoolweken van 8.45 uur tot 11.45 uur.

Naar aanleiding van de groeiende belangstelling voor peuterspeelgroep De Klimop in Villa Lavendel is besloten om ook in Villa KrisKras en Villa Groen dergelijke peuterspeelgroepen te gaan starten. Naast het ontmoeten en spelen met leeftijdsgenootjes, is VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) een structureel onderdeel van het activiteitenaanbod, waardoor elk kind op een speelse manier wordt gestimuleerd in de sociale, motorische en taalontwikkeling. De activiteiten sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen.

20151008 112112 resizedDe kosten
Voor ouders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag geldt het uurtarief halve dag, schoolweken, KDV x 3 uur (klik hier voor tariefoverzicht KDV). Ouders die geen beroep kunnen doen op de kinderopvangtoeslag betalen per uur € 3,66. Dat is per maand € 39,93 per dagdeel. Voor deze doelgroep is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.


Naast het tariefoverzicht staat op deze website ook meer informatie over kinderopvangtoeslag. Hier kunt u berekenen wat de uiteindelijke kosten voor u als ouder zijn per maand. Een proefberekening kunt u maken via www.toeslagen.nl.

Vanaf januari 2016 wordt de kinderopvangtoeslag met 5,8% verhoogd voor alle inkomensgroepen. Daarnaast wordt € 60 miljoen uitgetrokken om meer kinderen vanaf 2 jaar de mogelijkheid te bieden om naar een peutergroep te gaan. De uitwerking van deze plannen zijn momenteel nog niet duidelijk. Zodra dit het geval is informeren wij u graag hierover.

Aanmelden
Kinderen kunnen worden aangemeld via het inschrijfformulier peuterspeelgroep. Voor meer informatie kunt u bellen met onze administratie.

 

 

button KDVbutton PSGbutton BSO