• KDV2
  • BSO
  • BSO2
  • KDV
  • PSG

Welkom bij Stichting Kindcentrum Nunspeet

Home

In onze locaties Villa Lavendel, Villa KrisKras, Villa Groen en Villa Sterrenwacht worden kinderen opgevangen van 0 tot ca. 13 jaar. In verschillende leeftijdsgroepen verblijven zij in het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en de peuterspeelgroepen. De kinderen ontwikkelen zich in eigen tempo onder deskundige leiding. Het is leuk en vertrouwd in onze centra. We doen er alles aan om een huiselijke sfeer te creëren en organiseren regelmatig allerlei activiteiten.

Recent Nieuws

VVE-thema 'Ziek en Beter'

De kinderen van de Kangoeroes en peuterspeelgroep De Giraffen kregen vandaag bezoek van de wijkverpleegkundige van het consultatiebureau in het kader van VVE thema 'Ziek en Beter'. Spelenderwijs heeft zij de ogentest uitgelegd aan de hand van de plaatjes op de lichtbox. De kinderen hebben met een brilletje mogen kijken naar de verschillende plaatjes en deze mee naar huis gekregen. Ter voorbereiding op volgende week zijn er verpleegsterschorten geverfd en wordt er ook al gespeeld met het spelmateriaal dat bij het thema hoort.

Fotos PSG Giraffen

button KDVbutton PSGbutton BSO