• KDV2
 • BSO
 • BSO2
 • KDV
 • PSG

Welkom bij Stichting Kindcentrum Nunspeet

Home

In onze locaties Villa Lavendel, Villa KrisKras, Villa Groen en Villa Sterrenwacht worden kinderen opgevangen van 0 tot ca. 13 jaar. In verschillende leeftijdsgroepen verblijven zij in het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en de peuterspeelgroepen. De kinderen ontwikkelen zich in eigen tempo onder deskundige leiding. Het is leuk en vertrouwd in onze centra. We doen er alles aan om een huiselijke sfeer te creëren en organiseren regelmatig allerlei activiteiten.

Recent Nieuws

MEIVAKANTIE BSO: NATUURlijk!

Het thema voor de BSO in de meivakantie is: NATUURlijk! Rondom dit thema worden er leuke activiteiten voor de kinderen georganiseerd. De vakantie BSO is geopend van maandag 30 april t/m woensdag 9 mei. Donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 11 mei is Stichting Kindcentrum Nunspeet gesloten. De vakantie BSO wordt gehouden in Villa KrisKras, Eikbosserweg 45b, Nunspeet, 0341-253286. Kom je ook naar de vakantie BSO? Meld je snel aan bij één van de pedagogisch medewerkers!

Klik hier voor de flyer.

7f8cb63d-8e6a-4588-9535-337063105063 002

VACATURES

We hebben twee nieuwe vacatures. Klik op onderstaande vacatures voor meer informatie.

invalkrachten pedagogisch medewerker KDV/BSO

medewerker schoonmaak

3671034 1 org

Opening PSG Villa Hoefslag in Hulshorst

Per 1 april opent SKN een nieuwe peuterspeelgroep in Hulshorst. Peuterspeelgroep Villa Hoefslag is gevestigd in de Prinses Beatrixschool, Hoefslag 18, Hulshorst. De openingstijden van de PSG zijn tijdens schoolweken op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend van 8.15 tot 11.45 uur. Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 4 kinderen) kan ook gestart worden op woensdag- en vrijdagochtend. De identiteit en werkwijze van de speelgroep sluiten zoveel mogelijk aan bij de Prinses Beatrixschool.

U ben van harte welkom voor kennismaking en meer informatie tijdens een bijeenkomst op dinsdagavond 27 maart van 20.00 tot 21.00 uur in deze locatie.

logo-villa-hoefslag

Sluitingsdata rond Pasen, Hemelvaart en Pinksteren

Rondom de feestdagen zijn er een aantal dagen waarop alle locaties van SKN gesloten zijn:

 • maandag 2 april tweede Paasdag
 • vrijdag 27 april Koningsdag
 • donderdag 10 mei Hemelvaart
 • vrijdag 11 mei dag na Hemelvaart (collectieve vrije dag)
 • maandag 21 mei tweede Pinksterdag

Voor de peuterspeelgroepen (Giraffen - Villa KrisKras, Klimop - Villa Lavendel, Sterrenwacht - Villa Sterrenwacht) geldt dat zij het vakantierooster volgen van de CNS scholen. De sluitingsdata van de peuterspeelgroepen t/m de zomervakantie:

 • vrijdag 30 maart Goede Vrijdag
 • maandag 2 april tweede Paasdag
 • 27 april t/m 11 mei meivakantie
 • maandag 21 mei tweede Pinksterdag
 • 16 juli t/m 24 augustus zomervakantie


Wij wensen u fijne dagen toe! 

bijna-lente-1488613685

button KDVbutton PSGbutton BSO