• KDV2
 • BSO
 • BSO2
 • KDV
 • PSG

Welkom bij Stichting Kindcentrum Nunspeet

Home

In onze locaties Villa Lavendel, Villa KrisKras, Villa Groen en Villa Sterrenwacht worden kinderen opgevangen van 0 tot ca. 13 jaar. In verschillende leeftijdsgroepen verblijven zij in het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en de peuterspeelgroepen. De kinderen ontwikkelen zich in eigen tempo onder deskundige leiding. Het is leuk en vertrouwd in onze centra. We doen er alles aan om een huiselijke sfeer te creëren en organiseren regelmatig allerlei activiteiten.

Recent Nieuws

Sluitingsdata rondom Pasen, Hemelvaart en

Rondom de feestdagen zijn er een aantal dagen waarop alle locaties en groepen van SKN gesloten zijn:

 • maandag 17 april tweede Paasdag
 • donderdag 27 april Koningsdag
 • donderdag 25 mei Hemelvaart
 • vrijdag 26 mei dag na Hemelvaart (collectieve vrije dag)
 • maandag 5 juni tweede Pinksterdag

Voor de peuterspeelgroepen, de Giraffen op Villa KrisKras, de Klimop op Villa Lavendel en de Sprinkhanen op Villa Groen, geldt dat zij het vakantierooster volgen van de CNS scholen. De sluitingsdata van de peuterspeelgroepen t/m de zomervakantie zijn:

 • vrijdag 14 april Goede Vrijdag
 • maandag 17 april tweede Paasdag
 • 24 april t/m 28 april meivakantie
 • donderdag 25 mei Hemelvaart
 • vrijdag 26 mei dag na Hemelvaart (collectieve vrije dag)
 • maandag 5 juni tweede Pinksterdag
 • 10 juli t/m 18 augustus zomervakantie

Wij wensen u fijne dagen toe!

paasafbeelding-2

Meer opvangmogelijkheden in de peuterspeelgroepen


IMG 8231Meer opvangmogelijkheden in de peuterspeelgroepen van SKN

Vanaf 2017 maken de peuterspeelgroepen van SKN deel uit van de gemeentelijke subsidieregeling voor peuterspeelzalen/groepen. Dit heeft tot gevolg dat ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag hun kind nu ook kunnen aanmelden voor de peuterspeelgroepen van SKN. Voor deze regeling geldt een maximum van 2 dagdelen per week. Ouders betalen een ouderbijdrage die wordt berekend aan de hand van de gemeentelijke ouderbijdragentabel 2017. (zie bij downloads ‘regeling ouderbijdrage peuterspeelgroep 2017’ Ouders vullen de ’Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’ in en verstrekken een recent overzicht van hun maandelijkse bruto gezinsinkomen. Vervolgens wordt de ouderbijdrage berekend. Deze wordt bepaald aan de hand van de gemeentelijke ouderbijdragentabel 2017. Het resterende bedrag wordt bekostigd vanuit de subsidieregeling.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) voor kinderen vanaf 2 jaar

Kinderen die binnen de subsidieregeling vallen en extra ontwikkelingsondersteuning nodig hebben, kunnen vanaf 2 jaar op vier dagdelen naar een peuterspeelgroep. Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) vragen ouders een VVE indicatie aan. Als deze wordt toegewezen, worden de dagdelen grotendeels via de subsidieregeling bekostigd. Ouders betalen zelf de ouderbijdrage voor 4 dagdelen n.a.v. de regeling zoals deze hiervoor staat beschreven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de administratie in locatie Villa Lavendel tel. 0341-250551 op maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.

button KDVbutton PSGbutton BSO