• KDV2
  • BSO
  • BSO2
  • KDV
  • PSG

Welkom bij Stichting Kindcentrum Nunspeet

Home

In onze locaties Villa Lavendel, Villa KrisKras, Villa Groen en Villa Sterrenwacht worden kinderen opgevangen van 0 tot ca. 13 jaar. In verschillende leeftijdsgroepen verblijven zij in het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en de peuterspeelgroepen. De kinderen ontwikkelen zich in eigen tempo onder deskundige leiding. Het is leuk en vertrouwd in onze centra. We doen er alles aan om een huiselijke sfeer te creëren en organiseren regelmatig allerlei activiteiten.

Recent Nieuws

Peuterspeelgroep in locatie Villa Sterrenwacht

Op maandag 2 oktober is peuterspeelgroep Sterrenwacht gestart in locatie Villa Sterrenwacht, Frans Huismansstraat 20, Nunspeet. 

Deze speelgroep vervangt de peuterspeelgroep in locatie Villa Groen.

De peuterspeelgroep is voor kinderen van 2 tot 4 jaar en geopend in schoolweken op maandagochtend t/m donderdagochtend van 8.45 uur tot 11.45 uur. Bij voldoende aanmeldingen komt de vrijdagochtend erbij.

Meer opvangmogelijkheden in de peuterspeelgroepen


IMG 8231Meer opvangmogelijkheden in de peuterspeelgroepen van SKN

Vanaf 2017 maken de peuterspeelgroepen van SKN deel uit van de gemeentelijke subsidieregeling voor peuterspeelzalen/groepen. Dit heeft tot gevolg dat ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag hun kind nu ook kunnen aanmelden voor de peuterspeelgroepen van SKN. Voor deze regeling geldt een maximum van 2 dagdelen per week. Ouders betalen een ouderbijdrage die wordt berekend aan de hand van de gemeentelijke ouderbijdragentabel 2017. (zie bij downloads ‘regeling ouderbijdrage peuterspeelgroep 2017’ Ouders vullen de ’Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’ in en verstrekken een recent overzicht van hun maandelijkse bruto gezinsinkomen. Vervolgens wordt de ouderbijdrage berekend. Deze wordt bepaald aan de hand van de gemeentelijke ouderbijdragentabel 2017. Het resterende bedrag wordt bekostigd vanuit de subsidieregeling.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) voor kinderen vanaf 2 jaar

Kinderen die binnen de subsidieregeling vallen en extra ontwikkelingsondersteuning nodig hebben, kunnen vanaf 2 jaar op vier dagdelen naar een peuterspeelgroep. Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) vragen ouders een VVE indicatie aan. Als deze wordt toegewezen, worden de dagdelen grotendeels via de subsidieregeling bekostigd. Ouders betalen zelf de ouderbijdrage voor 4 dagdelen n.a.v. de regeling zoals deze hiervoor staat beschreven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de administratie in locatie Villa Lavendel tel. 0341-250551 op maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.

button KDVbutton PSGbutton BSO