• KDV2
  • BSO
  • BSO2
  • KDV
  • PSG

Welkom bij Stichting Kindcentrum Nunspeet

Home

In onze locaties Villa Lavendel, Villa KrisKras, Villa Groen en Villa Sterrenwacht worden kinderen opgevangen van 0 tot ca. 13 jaar. In verschillende leeftijdsgroepen verblijven zij in het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en de peuterspeelgroepen. De kinderen ontwikkelen zich in eigen tempo onder deskundige leiding. Het is leuk en vertrouwd in onze centra. We doen er alles aan om een huiselijke sfeer te creëren en organiseren regelmatig allerlei activiteiten.

Recent Nieuws

Uitbreiding van peuterspeelgroepen

Vanaf 1 november 2015 biedt SKN in iedere KDV locatie in Nunspeet de mogelijkheid om kinderen voor een peuterspeelgroep aan te melden. Deze peuterspeelgroepen zijn voor kinderen van 2 jaar tot 4 jaar, in schoolweken van 8.45 uur tot 11.45 uur.

Naar aanleiding van de groeiende belangstelling voor peuterspeelgroep De Klimop in Villa Lavendel is besloten om ook in Villa KrisKras en Villa Groen dergelijke peuterspeelgroepen te gaan starten. Naast het ontmoeten en spelen met leeftijdsgenootjes, is VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) een structureel onderdeel van het activiteitenaanbod, waardoor elk kind op een speelse manier wordt gestimuleerd in de sociale, motorische en taalontwikkeling. De activiteiten sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen.

20151008 112112 resizedDe kosten
Voor ouders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag geldt het uurtarief halve dag, schoolweken, KDV x 3 uur (klik hier voor tariefoverzicht KDV). Ouders die geen beroep kunnen doen op de kinderopvangtoeslag betalen per uur € 3,66. Dat is per maand € 39,93 per dagdeel. Voor deze doelgroep is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.


Naast het tariefoverzicht staat op deze website ook meer informatie over kinderopvangtoeslag. Hier kunt u berekenen wat de uiteindelijke kosten voor u als ouder zijn per maand. Een proefberekening kunt u maken via www.toeslagen.nl.

Vanaf januari 2016 wordt de kinderopvangtoeslag met 5,8% verhoogd voor alle inkomensgroepen. Daarnaast wordt € 60 miljoen uitgetrokken om meer kinderen vanaf 2 jaar de mogelijkheid te bieden om naar een peutergroep te gaan. De uitwerking van deze plannen zijn momenteel nog niet duidelijk. Zodra dit het geval is informeren wij u graag hierover.

Aanmelden
Kinderen kunnen worden aangemeld via het inschrijfformulier peuterspeelgroep. Voor meer informatie kunt u bellen met onze administratie.

 

 

button KDVbutton PSGbutton BSO