Onze Marieke heeft afscheid genomen van de Petraschool. 13 jaar lang verzorgde zij de tussenschoolse opvang. Door corona heeft de school nu continu rooster en is de TSO komen te vervallen.

Marieke: ‘‘Na 13 jaar lang 4 dagen overblijf te hebben gecoördineerd op de Petraschool, met wisselend 30-80 kinderen per dag, is er een eind gekomen aan het regelen van de TSO. Dit vind ik erg jammer omdat het echt mijn passie was, maar het biedt mij wel meer ruimte om meer in te vallen op het kinderdagverblijf.’’

Marieke blijft werkzaam op de buitenschoolse opvang van Villa Groen.