BSO

Buitenschoolse opvang

Variatie aan activiteiten

Danspasjes leren. Muziek maken met een gitaar. Wandelen in het bos langs de beek. Lekker spelen met water en zand op Nationale Modderdag. Er valt genoeg te beleven in de buitenschoolse opvang. Zowel binnen als buiten de locaties.

In de buitenschoolse opvang werken we met een team van vaste medewerkers. De teamleden werken zoveel mogelijk op vaste dagdelen, zodat kinderen en pedagogisch medewerkers een goede band met elkaar ontwikkelen. Uw kind kent ons en wij kennen uw kind. Onze medewerkers zijn gekwalificeerd voor het werken in een buitenschoolse opvang. Jaarlijks volgen ze cursussen in het kader van deskundigheidsbevordering. Zo blijft de kwaliteit van de opvang optimaal.

Een BSO-groep bestaat uit maximaal 20 kinderen. Het aantal aanwezige pedagogisch medewerkers is gerelateerd aan het aantal aanwezige kinderen.

Wat we doen op een dag

Dit overzicht geeft een indruk van de dagelijkse gang van zaken. In de praktijk kan hier van afgeweken worden.

7.00u - 7.30u

Zodra de kinderen er zijn kunnen ze vrij spelen en eventueel nog ontbijten.

8.00u - 8.30u

We brengen de kinderen naar school.

11.30u - 11.45u

We halen de kinderen op.

12.00u - 12.30u

De kinderen gaan aan tafel.

13.30u

Tijd voor een grotere groepsactiviteit of een uitstapje.

14.30u - 14.45u

De pedagogisch medewerker zet wat drinken en een snack klaar voor de groep.

15.45u - 16.15u

We gaan aan tafel. Er wordt een “vertelrondje” gedaan.

16.00u - 18.30u

Tijd voor actie. Kinderen hebben de keuze uit verschillende activiteiten.

18.30u

Sluiting kindcentrum.

BSO+ groep

BSO+ groep

Is uw kind gebaat bij rust en aandacht in een kleine groep? In Villa Sterrenwacht bieden we opvang aan kinderen van 4-12 jaar met een extra zorgvraag. De BSO+ groep heeft mogelijkheden voor kinderen met bijv. een beperking, gedragsstoornis, ontwikkelingsachterstand en/of chronische ziekte. De kinderen worden opgevangen in een eigen binnenruimte, die passend voor de BSO+ groep is ingericht.

Begeleiding op maat

De opvang bestaat voornamelijk uit vrijetijdsbesteding, waarbij er meer tijd en aandacht is voor de begeleiding van ieder kind. Indien nodig kan er aan doelen gewerkt worden. De begeleiding wordt aangestuurd door onze pedagogisch medewerkers met een registratie bij Stichting Kwaliteitskader Jeugd (SKJ). De medewerker voldoet daarmee aan strenge eisen voor vakbekwaamheid en laat zich regelmatig (verplicht) bijscholen.

Kleinere groep

In de BSO+ groep worden in totaal maximaal 8 kinderen per dag opgevangen. Er is door deze kleinere groepsgrootte meer tijd en ruimte voor individuele aandacht en er zijn meer individuele aanpassingen voor uw kind mogelijk. Er zijn altijd twee begeleiders aanwezig.

Aanmelden

Voor u zijn er (naast de reguliere opvangkosten) geen extra kosten verbonden aan de opvang in de BSO+. Wilt u uw kind aanmelden? Hiervoor is een beschikking vanuit het CJG nodig. Vraag ernaar bij het CJG of neem contact met ons op voor meer informatie.

Groepen

In het kindcentrum zijn verschillende leeftijdsgroepen:

Groep Naam Leeftijd Aantal
Buitenschoolse Opvang De Mast 4 – 7 jaar max. 10 kinderen
Buitenschoolse Opvang De Kajuit 4 – 7 jaar max. 20 kinderen
Buitenschoolse Opvang Het Kraaiennest 4 – 7 jaar max. 7 kinderen
Groep Naam Leeftijd Aantal
Buitenschoolse Opvang De Panda’s 4 – 12 jaar max. 20 kinderen
Buitenschoolse Opvang De Kameleons 4 – 12 jaar max. 20 kinderen
Buitenschoolse Opvang De Antilopen 4 – 12 jaar max. 20 kinderen
Groep Naam Leeftijd Aantal
Buitenschoolse opvang Dassenburcht 8 – 12 jaar max. 20 kinderen
Groep Naam Leeftijd Aantal
Buitenschoolse Opvang De Boomhut 4 – 7 jaar max. 20 kinderen
Buitenschoolse Opvang De Hooizolder 4 – 7 jaar max. 20 kinderen
Buitenschoolse Opvang BSO+ 4 – 12 jaar max. 8 kinderen

 

Groep Naam Leeftijd Aantal
Buitenschoolse Opvang ‘t Koetshuis 4 – 12 jaar max. 20 kinderen
Groep Naam Leeftijd Aantal
Buitenschoolse opvang Kakelbont 8 – 12 jaar max. 25 kinderen
Groep Naam Leeftijd Aantal
Buitenschoolse opvang BSO Flora 7 – 12 jaar max. 20 kinderen
actueel

Het laatste nieuws

Vacature Medewerker avondschoonmaak

Vacature Medewerker avondschoonmaak

Word jij onze nieuwe schoonmaaktopper? Ben jij 2 á 3 avonden in de week beschikbaar, heb je oog voor orde en netheid en ben...

lees meer
Gedeelde werelden

Gedeelde werelden

In het project “Gedeelde Werelden” gaan we met onze peuters naar drie verzorgingstehuizen in Nunspeet: Seewende, Ittmannshof en het Welgelegenhuis. Het doel is om...

lees meer