Oudercommissie

Het behartigen van uw belangen

Uw kind, onze zorg

Daar draait het om bij de oudercommissie (OC). De leden van de oudercommissie behartigen uw belangen en bewaken de kwaliteit van de opvang.

Oudercommissie

Doorgeefluik voor u als ouder

De oudercommissie is een belangrijke gesprekspartner voor Stichting Kindcentrum Nunspeet. Ze vormt als het ware het doorgeefluik van ouders. De oudercommissie deelt uw wensen, vragen of zorgen met ons. De oudercommissie bestaat uit:

  • Marjolijn van Hekezen-Smelt (KDV Villa Lavendel)
  • Anita de Vries (KDV Villa KrisKras)
  • Bertrant Dallinga (PSG Villa Lavendel)
  • Deirde Swiers (KDV IKC Prinses Beatrix)
  • Sandra van de Weg-Petrovic (KDV Villa Groen)
  • Dian Bonestroo (KDV Villa Groen)
  • Caroline Mari Mulder (KDV Villa Groen en PSG Villa Sterrenwacht)
  • Erik Stronkhorst (KDV Villa Groen en BSO Villa Sterrenwacht)
  • Joyce van de Klomp-Groen (KDV Villa Groen en BSO Villa Sterrenwacht)
  • Robert Klappe (BSO Villa KrisKras en BSO Villa Kakelbont)

Samen bewaken we de kwaliteit en springen we in op de behoeftes van ouders. Formeel zijn de doelstellingen, de bevoegdheden en de taken van de oudercommissie vastgelegd in het ‘Reglement oudercommissie’. Dit reglement kunt u opvragen bij de administratie.

Vergaderingen

De oudercommissie vergadert ongeveer vier keer per jaar. Bij deze vergadering zijn alle leden van de oudercommissie en de directie van Stichting Kindcentrum Nunspeet aanwezig. We bespreken zaken die door ouders zijn ingebracht en denken na over het beleid, kwaliteit en activiteiten.

Heeft u ideeën, suggesties of opmerkingen?

De oudercommissie hoort ze graag van u. Met uw input helpt u de oudercommissie bij het naleven van de doelstellingen. U kunt mailen naar oudercommissie.skn@kindcentrumnunspeet.nl.

Wilt u ook lid zijn van de oudercommissie?

Dat kan! Stuur een mail naar oudercommissie.skn@kindcentrumnunspeet.nl.

actueel

Het laatste nieuws

De Kleine Koningsspelen bij Stichting Kindcentrum Nunspeet

De Kleine Koningsspelen bij Stichting Kindcentrum Nunspeet

Onze koning was jarig en dat betekent feest! De kinderen mochten meedoen aan de Kleine Koningsspelen. Wat we allemaal gedaan hebben? Dat vertellen we...

lees meer
Vacature Pedagogisch medewerkers BSO

Vacature Pedagogisch medewerkers BSO

Kom jij ons BSO team versterken? Wij zoeken een enthousiaste flexibele pedagogisch medewerker voor de buitenschoolse opvang die hart heeft voor onze kinderen. Jij...

lees meer