Oudercommissie

Het behartigen van uw belangen

Uw kind, onze zorg

Daar draait het om bij de oudercommissie (OC). De leden van de oudercommissie behartigen uw belangen en bewaken de kwaliteit van de opvang.

Oudercommissie

Doorgeefluik voor u als ouder

De oudercommissie is een belangrijke gesprekspartner voor Stichting Kindcentrum Nunspeet. Ze vormt als het ware het doorgeefluik van ouders. De oudercommissie deelt uw wensen, vragen of zorgen met ons.

Samen bewaken we de kwaliteit en springen we in op de behoeftes van ouders. Formeel zijn de doelstellingen, de bevoegdheden en de taken van de oudercommissie vastgelegd in het ‘Reglement oudercommissie Kinderopvang SKN’. Dit reglement kunt u opvragen bij de administratie.

Vergaderingen

De oudercommissie vergadert ongeveer zes keer per jaar. Bij deze vergadering zijn alle leden van de oudercommissie en de directie van Stichting Kindcentrum Nunspeet aanwezig. We bespreken zaken die door ouders zijn ingebracht en denken na over het beleid, kwaliteit en activiteiten.

Het dagelijks bestuur van de oudercommissie bestaat uit:
Deirdre van Nieukerken – Hijman
Willemijn Meissen-Vlot

Heeft u ideeën, suggesties of opmerkingen?

De oudercommissie hoort ze graag van u. Met uw input helpt u de oudercommissie bij het naleven van de doelstellingen. U kunt mailen naar oudercommissie.skn@kindecentrumnunspeet.nl.

Wilt u ook lid zijn van de oudercommissie?

Dat kan! Stuur een mail naar oudercommissie@kindcentrumnunspeet.nl.

actueel

Het laatste nieuws

Winterse activiteiten in de peuterspeelgroepen

Winterse activiteiten in de peuterspeelgroepen

Na veel gezelligheid en cadeautjes hebben we Sinterklaas weer uitgezwaaid. Tijd om de kerstboom van zolder te halen! We hebben de dennenboom opgetuigd en...

lees meer
Met techniek aan de slag in het Techlab

Met techniek aan de slag in het Techlab

De kinderen van Villa Kakelbont zijn 6 weken naar het Techlab geweest. Het Techlab is in het lokaal van Natuur & Techniek op Nuborgh...

lees meer