Kinderopvang

Spelen en ervaren

In ons kinderdagverblijf

In ons kinderdagverblijf maakt uw kind kennis met de wereld. Wij begeleiden en stimuleren, maar uw kind mag zelf aan het roer staan. Een bal gooien, uit het flesje drinken, een boekje opendoen. Uw kind mag het zelf proberen. Wij geven uw kind daarbij de ruimte om zich te ontwikkelen in eigen tempo. Doordat we werken in groepen met vaste pedagogisch medewerkers groeit uw kind op binnen een stabiele leefomgeving. We kennen uw kind en uw kind kent ons.

Onze kinderopvanglocaties zijn sfeervol en huiselijk. Voor uw kind voelt het daardoor snel vertrouwd. Uw zoon of dochter vermaakt zich ook prima buiten het kinderdagverblijf. We spelen veel buiten en maken leuke uitstapjes om de belevingswereld van uw kind te verruimen. Een wandeling naar het bos, de winkel of de markt. Ook bezoeken de grotere kinderen regelmatig de opa’s en oma’s van een verpleeghuis waar ze activiteiten doen die voor beide leeftijdsgroepen leuk zijn.

Wat we doen op een dag

Dit overzicht geeft een indruk van de dagelijkse gang van zaken. In de praktijk kan hier van afgeweken worden.

7.30u - 9.00u

Kinderen worden gebracht. Er is overdracht tussen de ouders en de pedagogisch medewerkers.

09.30u

De kinderen krijgen drinken en fruit in hun eigen stamgroep. Daarna doen ze een activiteit.

11.30u

Tijd voor de lunch. Daarna gaan de kinderen slapen of spelen.

12.15u - 13.30u

Haal- en brengtijd voor kinderen die een halve dag komen.

15.45u

Kinderen komen uit bed en krijgen te eten en drinken. Daarna speeltijd binnen of buiten.

16.00u

Vanaf deze tijd kunnen kinderen worden opgehaald.

17.45u

Kinderen die nog niet zijn opgehaald voegen we samen tot één groep.

18.30u

Sluiting kindcentrum.

Kinderopvang+ groep

Heeft uw kind extra zorg nodig? In Villa KrisKras bieden we begeleiding aan kinderen van 0-5 jaar met een extra zorgvraag. De kinderopvang+ groep heeft mogelijkheden voor kinderen met bijv. een beperking, ontwikkelingsachterstand en/of chronische ziekte. De kinderopvang+ groep wil u graag ondersteunen en waar mogelijk ontzorgen.

Kleinere groep

In de kinderopvang+ groep komen kinderen met en zonder speciale zorgvraag met elkaar in contact. Ze spelen samen en leren van elkaar. In de kinderopvang+ groep komen per dagdeel maximaal 4 kinderen met een speciale zorgvraag en er worden in totaal maximaal 10 kinderen per dag opgevangen. Er is door deze kleinere groepsgrootte meer tijd en ruimte voor individuele aandacht en er zijn meer individuele aanpassingen voor uw kind mogelijk. Ook voor de kinderen zonder speciale zorgvraag wil de +groep een toegevoegde waarde zijn: deze kinderen worden gestimuleerd om een ander te helpen en krijgen daardoor vaak meer zelfvertrouwen over het eigen kunnen.

Samenwerking met andere specialisten

In contact met externe specialisten wordt er samen toegewerkt naar de juiste vervolgstap voor uw kind om zich na de kinderopvang+ groep verder te kunnen ontwikkelen. Zijn er andere hulpverleners betrokken bij de zorg voor uw kind, dan kunnen de pedagogisch medewerkers van de kinderopvang+ groep met hen afstemmen welke mogelijkheden er zijn tot samenwerking. Er kan bijvoorbeeld gelegenheid zijn om tijdens de opvang een behandeling uit te voeren of er kan onderlinge uitwisseling van informatie zijn voor een optimale begeleiding van uw kind.

Begeleiding op maat

De begeleiding wordt in overleg met u afgestemd op uw kind. Samen maken we een begeleidingsplan. Deze begeleiding wordt aangestuurd door onze pedagogisch medewerkers met een registratie bij Stichting Kwaliteitskader Jeugd (SKJ). De medewerker voldoet daarmee aan strenge eisen voor vakbekwaamheid en laat zich regelmatig (verplicht) bijscholen.

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Hiervoor is een beschikking vanuit het CJG nodig. Vraag ernaar bij het CJG of neem contact met ons op voor meer informatie.

Bijzonderheden

Is uw kind ziek?

Dan kan uw kind niet naar het kindcentrum komen. Breng onze medewerkers hiervan tijdig op de hoogte. Uiteraard nemen wij ook contact met u op wanneer uw kind ziek wordt in het kinderdagverblijf. In onderling overleg wordt besloten welke stappen wij ondernemen. Heerst er een kinderziekte, dan maken wij dit bekend in het kindcentrum.

Gezonde voeding

Wij streven ernaar om uw kind gezonde voeding te geven zonder kunstmatige toevoegingen. Wanneer u speciale wensen heeft omdat uw kind een allergie heeft of zich aan een dieet moet houden, vragen wij u dit kenbaar te maken en zelf voor vervangende etenswaren te zorgen. Flesvoeding voor uw kind dient u zelf mee te nemen. Wij raden u aan om de fles te labelen met de naam van uw kind. Met kinderen op het kinderdagverblijf wordt er (vanaf 1 jaar) tussen de middag een warme maaltijd gegeten. Hierbij houden wij rekening met een allergie of dieet.

Groepen

In het kindcentrum zijn verschillende leeftijdsgroepen:

Groep Naam Leeftijd Aantal
Babygroep Bijentuin 0 – 2 jaar max. 12 kinderen
Babygroep Vlindertuin 0 – 2 jaar max. 12 kinderen
Peutergroep Bloementuin 2 – 4 jaar max. 16 kinderen
Peutergroep Vogeltuin 2 – 4 jaar max. 16 kinderen
Groep Naam Leeftijd Aantal
Babygroep Pinguïns 0 – 2 jaar max. 12 kinderen
Verticale + groep Schildpadden 0 – 4 jaar max. 10 kinderen
Peutergroep Kangoeroes 2 – 4 jaar max. 16 kinderen
Groep Naam Leeftijd Aantal
Babygroep De Krekels 0 – 2 jaar max. 12 kinderen
Peutergroep De Sprinkhanen 2 – 4 jaar max. 16 kinderen
Verticale groep De Rupsen 0 – 4 jaar max. 16 kinderen
Groep Naam Leeftijd Aantal
Verticale groep De Lakeitjes 0 – 4 jaar max. 12 kinderen
actueel

Het laatste nieuws

Vacature Medewerker avondschoonmaak

Vacature Medewerker avondschoonmaak

Word jij onze nieuwe schoonmaaktopper? Ben jij 2 á 3 avonden in de week beschikbaar, heb je oog voor orde en netheid en ben...

lees meer
Gedeelde werelden

Gedeelde werelden

In het project “Gedeelde Werelden” gaan we met onze peuters naar drie verzorgingstehuizen in Nunspeet: Seewende, Ittmannshof en het Welgelegenhuis. Het doel is om...

lees meer