Even voorstellen: IKC Beatrix

IKC Prinses Beatrix is een protestants, christelijke basisschool en een gezellige dorpsschool in Hulshorst. Vanuit de christelijke visie is elke leerling welkom. Er wordt onderwijs gegeven voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.
De kernwaarden van de school zijn: betrokken, kindgericht, samen.

IKC Beatrix biedt kinderen een plek waar ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Samen werken ze aan een veilig leer- en leefklimaat binnen de school. Op deze manier heeft ieder kind optimale kansen om zich op alle gebieden te ontwikkelen.

De belangrijkste voorwaarde voor goed onderwijs is dat de kinderen met plezier naar school gaan. Warmte, veiligheid, rust en onderlinge verdraagzaamheid zijn daarbij belangrijke pijlers waar de school dagelijks het onderwijs op baseert.

Mocht je belangstelling hebben voor deze school, dan ben je van harte welkom om langs te komen voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek.

Je kunt hiervoor contact opnemen met:
Arie Peteresen, directeur-bestuurder
directeur@beatrixschoolhulshorst.nl
0341 45 18 67